پرش لینک ها

Tag: روش های سیم کشی

انواع و مراحل سیم کشی ساختمان | 9 مرحله

سیم کشی یک ساختمان پروژه‌ای است که همزمان با ساخت آن آغاز شده و طی مراحل مختلف تکمیل می‌شود. روش های سیم کشی ساختمان به دو صورت کلی روکار و توکار است که معمولاً بر اساس نوع ساختمان و نیاز‌های مرتبط با آن یکی از